توضیحات مربوط به رویه بازگرداندن کالا

فروشگاه سوگند همواره با دقت کامل و تلاش و استفاده از ابزار کامل برای بسته بندی در تلاش است که هیچ مشکلی برای شما عزیزان به وجود نیاد ، در صورت بروز مشکل نظیر بسته شکسته و نرسیدن بسته به دست شما به عهده شرکت حمل و نقل میباشد

 

آسیب های ناشی از حمل و نقل طی 72 ساعت باید به فروشگاه سوگند اطلاع داده شود ، کالای آسیب دیده باید به همراه صورت جلسه رسمی برای فروشگاه سوگند ارسال شود تا پس ارسال به دست فروشگاه سوگند برای شما دوباره بسته بندی و ارسال شود